Zboží bylo vloženo do nákupního košíku.
Vše skladem, ihned
k odeslání
Doprava ZDARMA
od 1400 kč!
DÁREK K NÁKUPU
NAD 500 Kč
DOPRAVA DO 24 HOD.
v pracovní dny

Vše o nákupu

 

Jaké jsou způsoby platby?
 

hotově platební kartou při vyzvednutí balíku osobně na prodejně v Třinci
dobírkou / platební kartou u přepravce při vyzvednutí balíku
bankovním převodem přes expedici balíku - číslo účtu - Raiffeisenbank - 268371961/5500

 

Pro zahraničí je doprava vypočítávána samostatně - pošleme vám individuální cenu.

Zásilky Vám rádi zašleme i mimo Českou Republiku. Kalkulaci provádíme individuálně dle státu určení a velikosti zásilky. Objednávku prosíme neplaťte, vyčkejte na kontakt z naší strany nebo pro urychlení nás kontaktujte e-mailem.

 

 

Parametry standardních zásilek:

 • Maximální hmotnost zásilky: 5 kg
 • Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
 • Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)
 • Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm
 • Maximální výše dobírky: 20 000 Kč

Kdy obdržíte zboží?


Objednávka je zpravidla expedována do 24 hod. V případě, kdy není zboží skladem a doba dodání je delší, ihned Vás kontaktujeme a sdělíme pozdější termín dodání. Při platbě předem expedujeme až po přijetí částky na náš účet. Cena zboží zahrnuje DPH.

 

Všeobecné obchodní podmínky
 

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetových obchodech www.eshoptiande.cz provozovaných společností AMRES TECH, s.r.o., IČ: 268 371 96, vedené u rejstříkového soudu v Ostravě, vložka 28026 (dále jen „prodávající“). Společnost AMRES TECH, s.r.o. je zároveň dovozcem i dodavatelem zboží nabízeného v tomto internetovém obchodu.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy mezi prodávajícím  a kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

Záruka vrácení peněz

V případě, že je kupující spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, a že smlouva nebyla uzavřena osobně na provozovně prodávajícího má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu,
 • zboží nesmí být poškozené,
 • zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzali, včetně návodu, originálního dokladu o koupi a záručního listu,
 • zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, jinak neručíme za ztrátu nebo poškození na cestě k nám,
 • zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato,

Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet do 30 pracovních dnů, při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Reklamační řád

Záruční podmínky se řídí platnými právními normami a záručními podmínkami. Záruční podmínky jsou  k nahlédnutí na prodejně tianDe v Třinci.

Reklamaci zjištěné vady či poškození můžete uplatnit bez zbytečného prodlení  elektronickou poštou na adresu tiande.3nec@seznam.cz, písemně poštou či osobně v provozovně firmy.

Oznámení o vadách musí obsahovat: Jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo faktury, popis vady, popis jejího vzniku a datum zjištění.

V případě, že se na zboží vyskytne vada, která je podstatným porušením smlouvy má kupující dle zákona právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy,

Vybraný způsob napravení vady jste povinni oznámit bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete bez souhlasu změnit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,

Zboží musí být dodáno kompletní včetně dokladu o prodeji. Pokud prodávající odešle odlišné zboží, než jaké je uvedeno na objednávce kupujícího, má kupující právo na výměnu za správné zboží (náklady na výměnu hradí prodávající). Výměna je možná pouze v případě, že odeslané zboží bude nepoužité a v původním obalu.

Pokud dojde k omylu při vyplňování objednávky na straně kupujícho, bude zboží vyměněno za požadované, ale pouze ve stejné nebo vyšší hodnotě (náklady hradí kupující). Výměna je možná pouze v případě, že zboží bude nepoužité a v původním obalu.

Neuznána bude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného a neodborného užívání. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním zboží a funkčních vlastností stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi. Při takto vzniklých vadách na zboží nevzniká nárok na uplatnění reklamace.

V případě odesílání zboží kupujícím zpět prodávajícímu musí kupující zboží zabalit do původního obalu. Pokud to není možné, zajistí obal náhradní, v tomto případě nese odpovědnost za vady na zboží vzniklé při přepravě případnou nedostatečnou ochranou zboží.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Uživatel by proto měl věnovat výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Zpracování osobních údajů je ze strany prodávajícího prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Provozovatel nezpracovává osobní údaje kupujících jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž kupující vyslovil souhlas. Přičemž data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Osobní údaje poskytuje kupující prodávajícímu dobrovolně (u některých služeb je ale pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno).

Prodávající bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, za účelem vytvoření databáze kupujících, zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů prodávajícího anebo obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje takto kupujícím poskytnuté budou zpracovávány pro její potřeby, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě s výjimkou partnerů prodávajícího k tomu oprávněných a budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek. Kupující má právo k přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na prodávajícího obrátit telefonicky či elektronickou poštou na adrese vinis@vinis.cz.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny kupující, kteří poskytnou prodávajícímu své osobní údaje, prodávající informuje o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Předáním informace o své emailové adrese uděluje kupující prodávajícímu souhlas k zasílání obchodních sdělení prodávajícího elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

V případě porušení povinností prodávajíího dle zákona č. 101/2000 Sb., má kupující právo dle § 21 předmětného zákona zejména požadovat na provozovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

Závěrečná ustanovení

Kupující zasláním objednávky potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami, se zpracováním osobních údajů v souladu s bodem VI. Všeobecných obchodních podmínek a cenou zboží včetně poštovného. Veškeré obrázky, použité pro online prezentaci slouží pouze jako příklad pro znázornění a nemusí se nutně 100% shodovat s nabízeným zbožím. Zboží na obrázku se může lišit zejména barvou, velikostí apod. Místem plnění veškerých služeb je provozovna prodávajícího:

AMRES TECH, s. r. o
IČ: 268 371 96

Prodejna a servisní centrum tianDe Třinec
Frýdecká 424 / 739 61 Třinec

 

 

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

 

Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je společnost AMRES TECH, s.r.o., IČ: 26837196, se sídlem Frýdecká 424, 739 61 Třinec, telefon: +420 777 722 825, e-mail: tiande.3nec@seznam.cz.
 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

 • Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací, přihlášení do e-shopu. 
   
 • Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a jeho cenu. V případě, že se jedná o firmu i její IČ a DIČ.
   
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění vaší objednávky. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu vaší registrace v našem e-shopu.
   
 • Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při souhlasu s obchodními podmínkami při registraci a který můžete kdykoli odvolat.
   
 • Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: poštovní a přepravní společnosti. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.